Structuur van Aandeelhouderschap

De Vennootschap heeft, o.m. op basis van de ontvangen transparantieverklaringen, vastgesteld dat de volgende aandeelhouders de belangrijkste zijn:

Aandeelhouders Stemrechten % v/h aandeeltotaal
A³ Capital NV + A³ Management BVBA 5 875 369 58,76%
IMMOBEL (eigen aandelen) 1 230 398 12,30%
Capfi Delen Asset Management n.v. 412 196 4,12%
Totaal van de gekende Aandeelhouders 7 517 963  

De personen welke dienen over te gaan tot een transparantiemededeling worden vriendelijk verzocht deze te richten aan

Joëlle Micha, Head of Corporate Affairs
+32 (0)2 422.53.57
joelle.micha@immobel.be