Kerncijfers

IFRS gecondolideerde rekeningen (M€)

2012 2013 2014 2015 2016
Bedrijfsopbrengsten 133,7 65,1 183,1 103,6 346,1
Cash-flow (*) 8,0 0,0 25,1 3,7 27,6
Nettowinst, aandeel van de Groep 11,7 1,5 20,0 0,7 52,5
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 187,7 183,2 196,7 194,4 311
Beurskapitalisatie 116,4 148,4 177,5 174,2 530
Gegevens per aandel (EUR) 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal aandelen (duizenden) op het einde van het boekjaar 4 122 4 122 4 122 4 122 9 997
Geconsolideerde cashflow (*) 1,9 0,0 6,1 0,9 2,8
Geconsolideerde nettowinst, aandeel van de Groep 2,8 0,4 4,9 0,2 5,20
Waarde van het geconsolideerde eigen vermogen 45,6 44,4 47,7 47,2 31,1
Nettodividend gewoon aandeel 1,05 0,00 1,80 0,00 1,40
Brutodividend gewoon aandeel 1,40 0,00 2,40 0,00 2,00
Slotkoers 28,25 35,99 43,1 42,3 53,00
Hoogste notering 28,90 37,43 44,5 52,7 53,80
Laagste notering 24,15 28,36 36,5 40,1 38,20

* Nettoresultaat zonder de niet uitbetaalde kosten (afschrijvingen, waardeverminderingen, voorzieningen...) en de niet geïnde opbrengsten (reële waarden...).