De financiële afdeling

In het kader van zijn internationale uitbreiding vertrouwt IMMOBEL op een financiële afdeling die de ontwikkeling van zijn portfolio verzekert in de best mogelijke omstandigheden. Risicoanalyse, resultaatrapportering, fiscale structurering - het team beschikt over alle deskundigheid die nodig is om de ontwikkeling van de Groep voort te zetten.

De financiële afdeling, die is samengesteld uit dynamische en proactieve talenten, wordt geleid door de CFO van IMMOBEL, Karel Breda: “Na een carrière aan het hoofd van vooraanstaande internationale organisaties, wilde ik in zee gaan met een Groep die mij grote uitdagingen zou bieden als financieel directeur,” licht hij toe. Ik wou de gelegenheid aangrijpen om meerwaarde te kunnen bieden aan een afdeling die openstaat voor nieuwe input.

Een verreikende opdracht

Het departement, dat de ware steunpilaar van de Groep is voor alles met betrekking tot het financiële domein, vervult twee vitale functies: projectontwikkelaars ondersteunen om te verzekeren dat zij de meest ambitieuze projecten binnenhalen enerzijds, en instaan voor financieel resultaat en optimale risicodekking anderzijds.

De afdeling omvat drie competenties,” legt CFO van IMMOBEL Karel Breda uit. Naast het team dat verantwoordelijk is voor de boekhouding, bevat de afdeling eveneens een financieel monitoring team, dat de financiële analyses uitvoert en nauw toekijkt op de bedrijfsresultaten. Tot slot is er het AIFA-team (Aankoop, Investering en Financieel Advies) dat projectontwikkelaars ondersteunt bij de aankoop van nieuwe projecten, en de rol van interne ‘investeringsbank’ vervult.”

Onze uitdaging bestaat erin een beeld te behouden over de bestaande projecten en het bedrijf als een geheel,” vervolledigt Directeur Financiële Planning & Analyse, Alain Delvaulx. Op basis van onze bevindingen dagen we andere afdelingen uit om ervoor te zorgen dat de financiële ramingen zo nauwkeurig mogelijk worden benaderd en dat de onderneming zijn financiële doelstellingen behaalt.

Vanuit dit oogpunt is het belangrijk om een duidelijk beeld van onze doelstellingen te hebben en dit niet alleen op projectniveau, maar voor het bedrijf als een geheel”, voegt Jean-Claude Gillet nog toe, Thesaurier & Directeur Boekhouding.

IMMOBEL, een achtergrond van expertise

Een opdracht gedragen door een professionele context die bevorderlijk is om nieuwe uitdagingen aan te gaan dankzij innovatieve en kwaliteitsvolle projecten.

“De teams binnen het bedrijf zijn heel enthousiast en uitermate professioneel. De verwachtingen liggen hoog op elk niveau ten dienste van onze ambities,” verklaart Senior Business Controller, Sara Van Malderen. “We worden voortdurend aangemoedigd om ons in te leven in de volgende fase. Dat is zeer opwindend!

Er heerst een sterke sfeer van samenwerking op de afdeling! We hebben met zijn allen onze doelen op één lijn gebracht,” gaat Julie Gelin voort, Senior Project Controller, “en het is een waar genot om voor een Groep te werken die de beste profielen aantrekt.”

Een voortdurend veranderende samenleving

Een flexibel team dat een leidersplaats inneemt binnen de sector van de vastgoed-projectontwikkeling en begrepen heeft dat de samenleving voortdurend verandert.

De meeste segmenten op de vastgoedmarkt doorgaan vandaag een voortdurende professionalisering en institutionalisering,” legt Senior Accountant Stéphane Rozzi uit. Tegelijkertijd zie je veel veranderingen in de manier waarop mensen gaan wonen. Ten gevolge van de verstedelijking en demografische evoluties is het type woning dat vandaag wordt ontworpen heel verschillend van dat van 20 jaar geleden.”

“IMMOBEL bevindt zich in een perfecte positie om een antwoord te bieden op deze ingrijpende veranderingen en nieuwe producten te ontwikkelen die overeenstemmen met de verwachtingen van de burgers. Grote projecten moedigen diversiteit aan, zoals de mogelijkheid om te leven, werken en inkopen te doen in dezelfde buurt,” bevestigt Senior Accountant Marie Pignard. Een hele wijk heruitvinden vereist stabiele projectontwikkelaars die in staat zijn de leiding te nemen.”

Een internationale strategische visie begeleiden

De werkwijze van het departement sluit aan bij de huidige strategie door geografisch te diversifiëren aan de ene kant, en te werken in segmenten op de vastgoedmarkt aan de andere.

Onze bedrijfsvoering is niet alleen een antwoord op de meest diverse vereisten van onze klanten, maar zij zet eveneens in op diversificatie binnen de risicoanalyse van IMMOBEL,” verklaart Senior Accountant Sevim Ersoy. “Daardoor garanderen we de Groep een voortdurende groei en evolutie en voorkomen we grote volatiliteit.”

We werken aan een schaalvergroting ten behoeve van onze aandeelhouders, besluit Karel Breda. “IMMOBEL kan rekenen op een financiële afdeling om het beduidend grotere volume te dragen dat onze snelle uitbreiding weerspiegelt.”