Ons technisch team

De uitvoeringsfase heeft een grote impact op het succes van een project. Daarom stelde Immobel een team samen van technische experten die baanbrekende ontwerpen uitwerken, inzetten op kwaliteit en feilloos inspelen op de hedendaagse stedelijke behoeften.

Het technisch team van Immobel bestaat uit ingenieurs en architecten met een uiteenlopende achtergrond. Sommige leden werkten tevoren op een studiebureau, anderen startten hun carrière op een aanbestedingsdienst of bij een algemene aannemer.

Het is belangrijk dat we als generalist te werk gaan om ons flexibel aan te passen aan de diverse gesprekspartners, zoals architecten, studiebureaus, cliënten, aannemers, juristen en stedenbouwkundigen. Net daarom is de diversiteit van ons team zo’n meerwaarde: de gevarieerde loopbanen en uiteenlopende bouwervaringen laten ons nog efficiënter werken en telkens opnieuw innovatieve projecten uitwerken,” legt Rudi Op ’t Roodt, Head of Technical uit.

Die kruisbestuiving van vaardigheden en inzichten heeft trouwens ook een positieve impact op de nauwgezette begeleiding voor onze kopers van residentieel vastgoed. Bovendien wordt de zin voor perfectie nog aangemoedigd met de doorgroeimogelijkheden die Immobel aan zijn talenten biedt: “Na een jaar in het Belgisch team werd ik gepromoveerd tot hoofd van een afdeling met zes medewerkers in Luxemburg: een teken van vertrouwen dat de dynamiek van de groep benadrukt en de ambitie om verder te groeien stimuleert,” vult Nicolas Ector, Head of Technical Immobel Luxemburg, aan.

Betere projecten dankzij een voortdurende wisselwerking

Het bijzondere interventieproces van de Immobel-teams stimuleert de interne interactie. Zo wordt alle beschikbare kennis gebundeld bij de totstandkoming van onze ambitieuze projecten.

Bij elk project is er een voortdurende informatie-uitwisseling tussen het ontwikkelingsteam, de financiële afdeling en de juridische dienst. Zo bewaken we constant het financieel evenwicht en gebeurt er een doorgedreven risicoanalyse in elke fase van het project,” verduidelijkt Arnaud Gryp, Technical Director van Immobel België. “Deze werkwijze werd ingevoerd onder Marnix Galle en is op menselijk vlak buitengewoon verrijkend. De flexibiliteit die eruit voortkomt, laat ons het intern kapitaal optimaal benutten waardoor we er telkens opnieuw in slagen projecten te realiseren die uitgroeien tot een icoon in de stad.”, voegt Jean-Luc Brossel, eveneens Technical Director van Immobel België, toe.

Openheid: onze garantie op succes

Vanaf de aankoopfase kan het ontwikkelingsteam terecht bij het technisch team om de mogelijkheden van een gebouw te beoordelen en om advies te vragen over de haalbaarheid van het project.

Een geslaagd project komt niet voort uit een kant-en-klaar idee, maar door voortdurend de juiste vragen te stellen en telkens opnieuw inventieve antwoorden te geven,” voegt Charles-Antoine Schobbens, Technical Director Immobel België, toe. “Naast de technische expertise die de afdeling uiteraard beheerst, maakt vooral de menselijke inbreng het verschil. De realisatie van een gebouw vraagt scherpzinnigheid, creativiteit en heldere communicatie. We zijn er ons maar al te goed van bewust dat elk project tot stand komt dankzij de inzet bij dit veldwerk.”

Oog voor technische ontwikkelingen

Als belangrijke vastgoedontwikkelaar anticipeert Immobel vandaag al op de noden van de steden van morgen en gaat het op zoek naar projecten die beantwoorden aan de veranderende behoeften van bedrijven met internationale allure.

Vandaag is de toekomst van vastgoedontwikkeling te vinden in een uitbreidingsstrategie naar de nieuwe markten binnen Europa. Daar heb ik vertrouwen in, want Immobel beschikt enerzijds over een geweldige vastgoedportefeuille met iconische projecten en anderzijds over een team dat bewezen heeft dat het grenzeloze vakkennis probleemloos koppelt aan een open blik,” besluit Rudi Op ’t Roodt. “We hebben het vermogen om onszelf telkens opnieuw uit te vinden op technisch vlak zodat we nieuwe uitdagingen keer op keer resoluut kunnen aangaan.”