CITYZEN: Immobel lanceert een architectuurwedstrijd voor het Muntcentrum

CITYZEN: Immobel lanceert  een architectuurwedstrijd voor het Muntcentrum

Immobel en haar partners Whitewood en DW Partners lanceren een internationale architectuurwedstrijd onder leiding van de Bouwmeester Maître Architecte (BMA) van Brussel. Deze oproep tot kandidaatstelling vormt het startschot van de herontwikkeling van het Muntcentrum, een vooraanstaand gebouw in de binnenstad.

In mei jongstleden ondertekenden Cityzen Residence nv, Cityzen Office nv en Cityzen Hotel nv, vennootschappen die onder zeggenschap staan van Whitewood, DW Partners en Immobel de aankoopakte van het Muntcentrum. Als logisch vervolg op deze mooie transactie werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven voor de 62.000 m² boven het winkelcentrum "The MINT".

Een project van internationale omvang

De partners van deze zeer grootschalige stadsrenovatie hebben al aangekondigd dat ze het gebouw tegen 2024 willen transformeren tot een gemengd woon-, kantoor- en hotelcomplex. Een kolossale vastgoedoperatie waaraan Immobel, Whitewood en DW Partners een internationale en strategische dimensie willen verlenen door een ambitieuze en uiterst kwalitatieve renovatie. Het gebouw wordt momenteel betrokken door de stad Brussel, die naar verwachting begin 2022 naar het Brucitygebouw zal verhuizen, en BPost, dat in het eerste kwartaal van 2021 zal vertrekken.

Een wedstrijd voor innovatieve en duurzame renovatie

De oproep tot kandidaatstelling betreft het architecturale ontwerp van de herontwikkeling van het grootste deel van het Muntcentrum. Het belangrijkste deel van de ondergrondse parkeergarage en het meerlaagse winkelcentrum zijn immers eigendom van andere eigenaars. De ontwerpopdracht zal worden uitgevoerd in samenwerking met het teams waaronder architectenbureaus DDS+/ADE die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project. Het tijdschema voor deze operatie houdt in dat eind oktober een shortlist van 5 kandidaten wordt bekendgemaakt voordat medio februari 2020 een definitieve keuze wordt gemaakt voor het architectenbureau dat de opdracht binnenhaalt.

Meer details over de modaliteiten voor het indienen van de kandidaatstellingen zijn te vinden op de website van de BMA van Brussel.

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: