Immobel betaalt een dividend van 2,42 EUR per aandeel in omloop

Immobel betaalt een dividend van 2,42 EUR per aandeel in omloop

Voor 2018 heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om een dividend van 2,42 EUR te betalen per aandeel in omloop.

Ingevolge de beslissingen heden genomen door de Gewone Algemene Vergadering, zal voor het boekjaar 2018 een dividend van 2,42 EUR per aandeel in omloop uitgekeerd worden, en dit tegen afgifte van coupon n° 29, vanaf 29 mei a.s.

De uitbetaling zal gebeuren in de loketten van BNP Paribas Fortis (hoofdbetaalagent), ING Belgium, KBC Bank en Bank Degroof Petercam.

  • Ex-date: 27 mei 2019.
  • Record date: 28 mei 2019.
  • Datum van betaling: 29 mei 2019.

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: