Immobel plant een obligatie-uitgifte voor particuliere beleggers van een minimumbedrag van 75 MEUR

Immobel plant een obligatie-uitgifte voor particuliere beleggers van een minimumbedrag van 75 MEUR

Immobel kondigt aan dat vanaf 5 oktober 2018 een obligatie-uitgifte op 5 en 7 jaar (respectievelijk de “schijf van 5 jaar” en de “schijf van 7 jaar”) zal worden gelanceerd voor een totaal minimumbedrag van 75 000 000 EUR en een totaal maximumbedrag van 100.000.000 EUR. De obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België dat openstaat voor particuliere beleggers en, tot op zekere hoogte, gekwalificeerde beleggers. De obligaties zullen genoteerd worden op Euronext.

Immobel bevestigt hiermee zijn financiële strategie die gericht is op het diversifiëren van zijn financieringsbronnen (namelijk door zich tot de particuliere markt te richten) en verbindt zich ertoe om de ontwikkeling van zijn vastgoedportefeuille in Europa voort te zetten.

BELANGRIJKE MEDEDELING

Deze obligaties zijn schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties brengt risico's met zich mee. Door in te schrijven op de obligaties lenen de investeerders geld aan Immobel, dat zich ertoe verbindt intresten op jaarbasis te betalen en de hoofdsom op de vervaldag terug te betalen. Indien Immobel insolvabel is of in gebreke blijft, is het mogelijk dat de investeerders de bedragen waar ze recht op hebben niet terugkrijgen en het risico lopen om hun investering volledig of deels te verliezen. De obligaties zijn bestemd voor beleggers die in staat zijn de intrestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Elke beslissing om in deze obligaties te beleggen moet uitsluitend gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus. Beleggers dienen het Prospectus volledig te lezen (en in het bijzonder het gedeelte "Risicofactoren" op pagina's 40 tot 54 van het Prospectus) alvorens te beleggen in de obligaties. Elke potentiële belegger moet zorgvuldig overwegen of het voor deze belegger passend is om te beleggen in de obligaties in het licht van zijn kennis en financiële ervaring en moet zo nodig professioneel advies inwinnen.

De uitgifteprijs bedraagt 101.875 % van de nominale waarde van de obligaties, met bruto coupons van 3 % voor de schijf op 5 jaar en 3,5 % voor de schijf op 7 jaar, die beide op 17 oktober van elk jaar uitbetaald worden. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijzen bedragen 2,595 % voor de schijf op 5 jaar en 3,197 % voor de schijf op 7 jaar, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het bruto rendement waarvan de roerende voorheffing van 30 % is afgetrokken) 1,706 % voor de schijf op 5 jaar en 2,159 % voor de schijf op 7 jaar zullen bedragen.

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de obligaties worden verwacht 99.850.000 EUR te bedragen na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 100.000.000 EUR bedraagt) of 74.850.000 EUR na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 75.000.000 EUR bedraagt).

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een 100 % terugbetaling van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 17 oktober 2023 voor de schijf op 5 jaar en 17 oktober 2025 voor de schijf op 7 jaar.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt 1.000 EUR en de minimale inleg bedraagt ook 1.000 EUR.

De inschrijvingsperiode is geopend van 5 oktober 2018 (9.00 uur) tot 12 oktober 2018 (17.30 uur) onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting (zie pagina’s 128-129 van het gedeelte “Inschrijving en verkoop” van het Prospectus), vanaf 5 oktober 2018 om 17.30 uur. De betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 17 oktober 2018. Particuliere beleggers wordt aangeraden om in te schrijven op de obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode voor 17.30 uur.

BELFIUS en ING fungeren als “Joint Lead Managers”. De eerste is gemandateerd als agent in de context van de uitgifte en plaatsing van de obligaties.

Om in te schrijven op de obligaties of voor bijkomende informatie kunnen beleggers contact opnemen met BELFIUS (Tel. +32 (0)2 222 12 01 of +32 (0)2 222 12 02 of weblink www.belfius.be/Immobel2018) en ING (Tel. +32 (0)2 464 60 04 of weblink https://www.ing.be/en/retail/investing/investments/bonds).

Het Prospectus kan geraadpleegd worden op de websites van de FSMA (https://www.fsma.be/fr/prospectus-ems), van de Emittent (https://www.immobelgroup.com/nl/pages/ 42-untitled-static-page-category-42), van BELFIUS (www.belfius.be/Immobel2018) en van ING (https://www.ing.be/en/retail/investing/investments/bonds).

Een papieren kopie van het Prospectus is ook gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent, gelegen Regentschapsstraat, 1000 Brussel, België.

KLACHTENDIENST

Als u een klacht heeft, kunt u die richten aan:

Belfius
Uw plaatselijke Belfius-kantoor, uw financieel adviseur of de Dienst Klachtenbeheer van Belfius, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be.

Als u niet tevreden bent over het antwoord, kunt u contact opnemen met Belfius Bank N.V. - S.A., Onderhandeling claims (RT 15/14), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, of per e-mail: negotiationclaims@belfius.be

ING
ING – Complaint Management – Sint-Michielswarande, 60 – 1040 Brussel, of per e-mail: klachten@ing.be.

Als u niet meteen een oplossing vindt nadat u contact hebt opgenomen met de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor financiële conflicten, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Financiële Agenda

  • Jaarresultaten 2018: maart 2019
  • Algemene vergadering 2019: 23 mei 2019
     

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: