Immobel verhoogt zijn dividend met 10 % en behaalt zijn doelstellingen

Immobel verhoogt zijn dividend met 10 % en behaalt zijn doelstellingen

Immobel boekt een nettoresultaat van 11 MEUR voor 2017.

Dit resultaat is in lijn met de verwachtingen en laat zien dat het afgelopen jaar een ‘overgangsjaar’ was: consolidatie van de aankopen, versterking van de teams, aankoop van nieuwe gronden en geografische en sectorale uitbreiding.

De Raad van Bestuur van Immobel zal de Algemene Vergadering voorstellen om de Aandeelhouders een brutodividend van 2,2 EUR per aandeel voor boekjaar 2017 toe te kennen, een stijging van 10 % om het vertrouwen te weerspiegelen dat de Raad heeft in haar middellange- en langetermijnbusinessplan.

De vele projecten die werden opgestart, verlopen normaal in België, Luxemburg en Polen. De verkavelingsactiviteit doet het goed. De verkoopcijfers van de residentiële eenheden die worden gecommercialiseerd zijn bemoedigend en de overname van NAFILYAN & PARTNERS in Parijs werpt zich op als een veelbelovende nieuwe markt.

De Groep Immobel publiceert haar jaarresultaten per 31 december 2017. Het geconsolideerde nettoresultaat bedraagt 11 MEUR, wat bevestigt dat het jaar 2017, zoals eerder was aangekondigd, een overgangsjaar was.

Boekjaar 2017 werd gekenmerkt door de start van tal van nieuwe woonprojecten, zoals Ernest the Park (198 wooneenheden), Greenhill Park (31 wooneenheden), O’Sea (171 wooneenheden), Parc Seny (120 wooneenheden), Universalis Park (161 wooneenheden) in België, INFINITY (150 wooneenheden) in het Groothertogdom Luxemburg en Granary Island (120 wooneenheden) in Polen.

De residentiële activiteit heeft bijgedragen aan de resultaten van het jaar, met name dankzij de projecten Lake Front (12.000 m² in Knokke-Heist), Riverview (11.000 m² in Nieuwpoort), O’Sea (88.500 m² in Oostende) en dankzij de verkoop van het project Chien Vert (5.000 m² in Sint-Pieters-Woluwe).

De verkavelingsactiviteit heeft aanzienlijk bijgedragen aan de resultaten met 222 verkochte kavels & eenheden, voor een totale omzet van 22,2 MEUR.

Alexander Hodac, Gedelegeerd Bestuurder, geeft commentaar: "Deze resultaten zijn in lijn met de verwachtingen en bevestigen dat 2017 voornamelijk in het teken stond van de lancering van nieuwe projecten en van de reorganisatie en consolidatie van de interne structuren. De verhoogde kwaliteit hiervan zal hen in staat stellen om een echte basis te worden voor duurzame internationale expansie voor Immobel.

Ter gelegenheid van dit jaarlijkse persbericht van Immobel willen de vennootschap en haar Uitvoerend Voorzitter Marnix Galle graag de conclusies die ze uit 2017 trekken en de belangrijkste vooruitzichten voor de komende jaren met u delen.

2017: Een ‘overgangsjaar’

2016 was het jaar waarin Immobel het vijfjarenplan versneld uitvoerde en zelfs overtrof. 2017 werd daardoor een ‘overgangsjaar’ waarin we minder winst boekten maar tegelijk de basis legden om daar de komende jaren de vruchten van te plukken: doordacht zaaien om nadien te oogsten. Ons nettoresultaat in 2017 bedraagt 11 MEUR. Geen topjaar dus, maar de vooruitzichten van het huidige businessplan en de reorganisatie van Immobel zal haar in de toekomst in staatstellen een succesvolle pan-Europese speler te worden.

2017 was een jaar waarin we plannen maakten en die ook opstartten. Waarin we onze strategie bijstuurden in functie van het voortdurend veranderende vastgoedlandschap en waarin we onze teams versterkten. Waarin we onze projecten verder vormgaven, ontwikkelden en afwerkten. En waarin we ons territorium uitbreidden: een ruimere spreiding en een grotere impact in de vastgoedsector.

Op 31 december 2017 hadden we bijna 175.000 m² projectoppervlakte in ontwikkeling. De komende twee jaar willen we vergunningen aanvragen om nog eens 175.000 m² te realiseren.

In België

In België gaan de zaken uitstekend: de opstart van een aantal projecten is achter de rug en de verkoop ervan loopt vlot: O’Sea, Ernest (Solvay) fase II, Universalis Park, Parc Seny, Greenhill Park, Royal Louise en Lake Front (Knokke-Heist).

RAC 4 en de laatste fase van Universalis Park kampen momenteel nog met vertraging na de aanslepende vergunnings- en ontwerptermijn van ongeveer tien jaar. Dat hopen we recht te trekken in 2018-2019. De ontwerpfases van zowel het 40.000 m² project aan de Brusselse Zavel als het 50.000 m²-project op het de Brouckèreplein lopen volop en de bouw van de nieuwe Allianz-hoofdzetel in Möbius I vordert goed.

We versterken ons Belgisch team voortdurend. Aanvullende beheerssystemen en ondersteunende hulpprogramma’s verbeteren de bedrijfsanalyse en het bedrijfsmanagement. De hechte relaties tussen de verschillende afdelingen maken een efficiënte uitvoering van de projecten mogelijk. Dankzij de matrixstructuur in ons bedrijf kunnen hooggespecialiseerde talenten van de Groep hun kennis en meerwaarde delen met de afdelingen van onze diverse landen als dat nodig blijkt.

Binnen het domein van de verkavelingen begonnen we met een nieuwe aanpak en stellen we een team samen om nieuwe wooneenheden in bestaande verkavelingen te ontwikkelen. Deze afdeling deed het dit jaar al goed en dat zal in de toekomst alleen maar verbeteren dankzij dit extra ondernemingsmodel.

In Polen

Het team in Polen is volledig herschikt: met de nieuwe CEO en enkele extra profielen met de juiste vaardigheden groeit de organisatie naar onze internationale standaard toe. Ons kantoorproject Cedet in Warschau nadert de oplevering en tot op heden is 74 % van het gebouw verhuurd aan gereputeerde huurders. De verkoop van dit gebouw verwachten we in 2018. De rechtszaak die de ontwikkeling van ons ander kantoorproject Central Point (hetvo) blokkeerde, werd door Immobel gewonnen. De werken worden de komende maanden opgestart. Net zoals Cedet had ook het project Granary Island in Gdansk met technische problemen te kampen, maar ook daar zitten we nu op kruissnelheid en loopt de verkoop uitstekend. We blijven alleszins waakzaam toezien op Polen.

In het Groothertogdom Luxemburg

In Luxemburg verloopt de ontwikkeling van INFINITY voorbeeldig: 80 % van de appartementen is er al verkocht. Het kantoorgebouw en de winkelruimte zijn verhuurd en verkocht. Ons residentieel project Polvermillen met 26.000 m² oppervlakte in Luxemburg-stad loopt een jaar achter op schema, al blijven de verkoopprijzen alsmaar stijgen. Alle andere projecten lopen goed en volgens plan. We zijn dan ook erg tevreden over de stand van zaken in Luxemburg.

In Frankrijk

Na een strategische evaluatie besloten we ons te richten op een 4de vastgoedmarkt waar we, in drie fasen, NAFILYAN & PARTNERS overnemen, een leader op de Franse residentiële markt. De Franse markt kent een stevige bloei; we willen onze Parijse afdeling de komende jaren dan ook verder uitbouwen op verschillende vastgoeddomeinen en het is niet ondenkbaar dat Frankrijk op termijn onze grootste markt wordt.

Aankoopplan, obligatielening en prijs van de activa

De aankopen liggen lager dan voorzien in ons bedrijfsplan voor 2017. We zijn erg opgetogen met de Brusselse ING-site (in partnerschap) maar de acquisitiedoelstelling van 100.000 m² op elke vastgoedmarkt hebben we niet gehaald. De overname in Frankrijk verkleint die teleurstelling echter.

De obligatie-uitgifte van 100 MEUR was een groot succes met een meer dan dubbele inschrijving. Deze plaatsing bevestigt het marktvertrouwen in ons bedrijf. De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar met een interest van 3 %. Ze vervangen de terugbetaalde leningen en zorgen voor de nodige fondsen om onze ambitieuze plannen waar te maken. Immobel zou de financiële markten in de komende jaren opnieuw kunnen raadplegen om zijn financiële capaciteit uit te breiden.

Koopprijzen stijgen nog steeds. Dat is goed nieuws voor onze vastgoedportefeuille maar baart ons zorgen bij elke nieuwe vastgoedaankoop.

We passen ons aanbod voortdurend aan om in te spelen op de snel veranderende vraag bij gebruikers. We blijven zoeken naar onontgonnen gebieden op het vlak van vastgoedontwikkeling in Europa. En we bekijken of een update van ons ondernemingsmodel de risico’s kan verlagen en stabiele inkomsten kan garanderen. Risico’s worden minder en minder naar waarde geschat, maar zijn daarom nog niet verdwenen. Integendeel.

Vanaf 2018

Zoals vorig jaar werd aangekondigd, zijn 2018, 2019 en 2020 veelbelovende jaren en onze bestaande pijplijnen en ontwikkelde strategieën zullen een hoogtepunt bereiken. Greenhill Park, twee projecten in Knokke-Heist, eerste en tweede fase van O’Sea, INFINITY, Polvermillen, Centre Etoile, Cedet, Central Point (het voormalige CBD One), Granary Island, Ernest (Solvay), Universalis Park, RAC 4 en Parc Seny zouden hiervan allemaal deel maken en in verschillende gevorderde staten van oplevering of verkoop moeten zijn. Het iconische 40.000 m² gebouw op de Brusselse Zavel en de 50.000 m² site op het de Brouckèreplein zouden moeten aangevat zijn. Het nieuwe Allianz hoofdkwartier aan het Brusselse Noordstation zou moeten opgeleverd zijn.

Dividend

De Raad van Bestuur bevestigde haar voornemen om een ​​terugkerend en hoger dividend aan de Aandeelhouders voor te stellen. De vooruitzichten bevestigen dat dit mogelijk is.

Op de Algemene Vergadering zal ze voorstellen om aan de Aandeelhouders een brutodividend van 2,2 EUR voor boekjaar 2017 toe te kennen, een stijging van 10 % om het vertrouwen van de Raad in haar middellange en langetermijnbusinessplan te weerspiegelen. Dit bedrag zal naar verwachting elk jaar toenemen, onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden.

Tot slot wil de Raad van Bestuur een deel van de nettowinst toewijzen aan liefdadigheidswerken met de volgende drie thema's: cultuur, sociale integratie en gezondheid. Er werd een speciaal orgaan in het leven geroepen om een analyse en selectie te maken van de verschillende goede doelen.
 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: