Luxemburg zoekt het hogerop, INFINITY begint officieel aan haar opgang

Luxemburg zoekt het hogerop, INFINITY begint officieel aan haar opgang

Het was in aanwezigheid van Eerste Minister Xavier Bettel en de Burgemeester van de stad Luxemburg, Lydie Polfer, dat Immobel LUXEMBOURG op donderdag 27 april de eerste steen legde van het stedelijk gebouw met gemengd gebruik INFINITY. Het concept dat in 2015 de ontwikkelingswedstrijd won dat het FUAK (Fonds d’Urbanisation et d’Aménagement du plateau du Kirchberg) lanceerde, zal worden opgericht op een terrein van 107 are aan de toegang tot de Europese wijk. Dit evenement geeft opnieuw dynamiek aan een wijk die tot nog toe was toegespitst op de tertiaire en de administratieve sector die nu haar deuren opent voor een stedenbouwkundige vernieuwing. INFINITY is dus de pionier van dit principe, want het is het eerste project in Luxemburg dat de piste van de verticaliteit op deze hoogte voor de woningsector voorstelt. Zo wordt de vraag naar het beter benutten van de beschikbare grond perfect beantwoord. Bernardo Fort-Brescia, de architect van het project, is speciaal vanuit Miami overgekomen om aan dit evenement deel te nemen. Befaamd voor de bouw van woontorens in heel de wereld lanceert hij met INFINITY zijn tweede project in Luxemburg. Het complex, uitgevoerd door Arquitectonica, in samenwerking met het Luxemburgse kantoor M3 Architectes, zal zich baseren op de internationale normen, in het bijzonder door de “uitstekende” BREEAM-normen op het niveau van het ontwerp van het kantoorgebouw na te leven. Met de levering van dit project maakt de Kirchberg zich op om haar skyline te hertekenen. Het meer dan 100 meter hoge gebouw zal drie volumes tellen die elk aan een functie beantwoorden: LIVE, SHOP, WORK, en beslaat een totale oppervlakte van 33.300 m².

“Indien er in de steden over heel de wereld meer torens komen, is dit omdat het boven elkaar plaatsen van verdiepingen een oplossing is om de initiële vloercapaciteit te verhogen en de gemene oppervlakten vrij te maken. De demografische en economische ontwikkeling van Luxemburg zorgt ervoor dat de hoofdstad blijft groeien. Luxemburg moet zich aan zijn demografie aanpassen en de verticale ontplooiing werkt in het voordeel van het duurzaam beheer van de kostbare m². INFINITY geeft aan dat Luxemburg tot een nieuw tijdperk van de stadsontwikkeling toetreedt”, zegt Xavier Bettel, Eerste Minister.

“De steden waarin we morgen zullen wonen, verschillen van deze die we vandaag kennen. Door de gevolgen van de demografische evolutie, de veranderende levenswijzen door het zeldzaam worden van de natuurlijke bronnen moeten de steden zich aanpassen en zich opnieuw uitvinden. Om deze uitdaging aan te gaan moeten alle actoren – verkozenen, burgers, publieke en private beslissingnemers, architecten, stedenbouwkundigen, researchers en experts worden gemobiliseerd”. Lydie Polfer, Burgemeester van de stad Luxemburg.

Ontdek de foto's van het evenement: Eerste steenlegging INFINITY 27 april 2017

 

Download de volledige versie van het persbericht hieronder: